ข้อมูลการติดต่อ

 โรงเรียนบ้านห้วยโตก

227 หมู่ 1 ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000

โทศัพท์ : 087-2399580

E-mail : Huaitok@loei1.go.th

Facebook Page : โรงเรียนบ้านห้วยโตก

แผนที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก