การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
รายงานการประชุมครั้งที่1 2566.pdf
รายงานการประชุม ครั้งที่2 2566.pdf