ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ (1) 31.pdf
ระเบียบ สนร.ของขวัญ2565 (1).pdf