ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยโตก

227 หมู่ 1 ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทศัพท์ : 087-2399580

E-mail : Huaitok@loei1.go.th

Facebook Page : โรงเรียนบ้านห้วยโตก

แผนที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก